Latino Bierfest

Názov akcie: Latino Bierfest                                                                                                                                                                                                    Cieľová sku­pina: Obchodní partneri spoločnosti Intercars.                                                                                                                          
Charakteristika: Kontraktačná výstava a konferencia spoločnosti Intercars vyvrcholí každý rok večerným programom. Nebaví vás už nemecký Bierfest? Urobte si Latino Bierfest a bude mať všade samé klobúky! Nezabudnite na fúzy - sú veľmi dôležité :-) Myslíme, že tento event sa nám naozaj podaril. Zábava bola neuveriteľná!
prime event management
home