Saeco International – eventy s veľkou medzinárodnou účasťou

Názov akcie: Telea Coffeerence / Launch Primea Cappucino                                                                                                                                                        Cieľová sku­pina: Obchodní partneri z celého sveta.                                                                                                                         
Charakteristika: 32 krajín, 350 hostí, 5 dní, ... Agentúra zabezpečovala od pozývacích listov, cez víza, transfer hostí z letísk, ubytovanie, až to tlačovú konferenciu, Galavečer, konferenciu, rozlúčkovú párty, darčeky, doplnkový program a výlety pre všetkých hostí. Akcia sa konala pre veľký úspech 2x - v lete sme predstavovali kávovar Primea a následne v zime kávovar Talea. Dôležitosť celosvetovej konferencie bola prezentovaná aj vlajkovou výzdobou Bratislavy - Nový nost, centrum mesta, ...
prime event management
home