Trabant Rally

Názov akcie: Trabant Rally                                                                                                                                                                                       
Cieľová sku­pina: Realizované pre spoločnosti Samsung, Coca-Cola, IBM, K+K, Ness, Procter&Gamble, Volkswagen, ...
Charakteristika: Manažéri, ktorí tvorili väčšinu hostí na akcii Trabant Rally ocenili možnosť zajazdiť si na pravom nefalšovanom a mechanickom vozítku - legendárnom Trabante. Atmosféra pretekov však bola viac než realistická! :-) Program bol doplnený aj o rôzne funny disciplíny.
prime event management
home