Family Days

Názov akcie: Family Days                                                                                                                                                                                  
Cieľová sku­pina: Realizované pre spoločnosti Volkswagen, Penta, Datalan, Tempest, Coca-Cola, Ness, Medirex, DHL, Renault, Johnson Controls, ...
Charakteristika: Pri realizácií Family Days sa sústredíme na kvalitný program zameraný hlavne na deti. Veľmi radi zaraďujeme do programu maskotov - masky známych postavičiek zapajajúce sa do programu, ktoré svojou prítomnosťou oživia celú akciu.
prime event management
home