Pirátsky deň

Názov akcie: Piráti z Karibiku
Cieľová sku­pina: obchodný pertneri SK a CZ spoločnosti Microstep HDO
Charakteristika: Na Seneckých jazerách sme pripravili program v pirátskom štýle. Hostia sa museli podľa mapy presunúť do pirátskej osady, kde ich čakali pirátske úlohy a boj o poklad. Kvalitní animátori, dokonalé kostými a zaujímavý program v jedinečných priestoroch umocnili skvelú atmosféru.

prime event management
home