Preteky dračích lodí

Názov akcie: Dragon Boats                                                                                                                                                                                  
Cieľová sku­pina: Realizované pre spoločnosti ČSOB Leasing, Datalan, Microstep HDO, ...
Charakteristika: Program takto koncipovaného dňa je založený na tímových pretekoch dračích lodí. Za týmto účel vždy zabezpečíme 2-6 lodí s kapacitou 20 osôb podľa potreby. Vynikajúci program vhodný ako outdoorový program pre zamestnancov, ale aj obchodných partnerov. Program je obyčajne doplnený o ďalšie zábavné aktivity. Niekdy nám aj trošku zaprší :-)
prime event management
home