Renault

Názov akcie: Dámska jazda 2010
Cieľová sku­pina: Úspešné ženy, 500 hostí — výhradne ženy
Cha­rak­te­ris­tika: Exkluzívna párty, na ktorej bol okrem predvádzacích jázd na viac ako 20tich autách  pre naše dámy pripravený aj zaujímavý program, ktorý vyvrcholil losovaním hlavnej výhry -– Renaut Twingo. Akcie sa zúčastnilo ďalších cca 15 spoločností aj so svojimi stánkami a ako partneri poskytli na našej akcii doplnkový program a veľa darčekov pre prítomné dámy.
 
prime event management
home