Renault

Názov akcie: Dámska jazda 2011
Cieľová sku­pina: Úspešné ženy, 500 hostí — výhradne ženy
Cha­rak­te­ris­tika: Exkluzívna párty zrealizovaná už po niekoľkýkrát, ten­to­krát v ružo­vom štýle.
 
prime event management
home