The STOCK MARKET GAME pre obchodných partnerov

Názov akcie: T–Com High Bids
Cieľová sku­pina: obchodní partneri
Cha­rak­te­ris­tika: Pre obchodných partnerov spoločnosti T–Com sme pripravili nezabudnuteľný zážitok – vnoriť sa do tajov peňazí. Naším klientom sme na chvíľu umožnili stať sa top – obchodníkmi a začať riskovať tak ako nikdy predtým. Atmosféru večera  doplnil súboj 2 titanov v Kick boxe.  
prime event management
home