Volkswagen

Názov akcie: Výstup na vrchol 2009, 2010, 2011
Cieľová sku­pina: TOP manage­ment spoločnosti, cca 120 ľudí
Cha­rak­te­ris­tika: Kaž­do­ročná 3 denná akcia, ktorej náplňou je zdolať jeden z vrcholov Slovenska. O 120 hostí sa počas výstupu staral viac ako 40 členný realizačný tím. Doplnkový program počas výstupu, vrcholová snímka z helikoptéry a vysoko položené občerstvovacie stanice vytvorené špeciálne pre tento účel. Realizácia večerného programu.
 
prime event management
home