Výročná konferencia pre top manažérky

Názov akcie: Výročná konferencia pre top manažérky AVON                                                                                                                                             Cieľová sku­pina: kozmetické poradkyne                                                                                                                                                                 Charakteristika: Konferencia pre top manažérky kozmetickej spoločnosti Avon má niekoľko ročnú tradíciu. Mali sme tú česť podieľať sa na zabezpečení jednej z nich.  Akcia sa niesla predovšetkým v duchu oceňovania najlepších z najlepších. Keďže spoločnosť Avon je predovšetkým ženská spoločnosť, nesmeli chýbať v programe hlavne zástupcovia mužského pohlavia. O hlavný program sa postarali vtedy ešte neznámi herci z "Partičky". Večer pokračoval voľnou zábavou s kapelou Funkiez.
prime event management
home