Teambildingové eventy pre firemných zamestnancov

Názov akcie: Štiavnický poklad / Pevnosť Boyard
Cieľová sku­pina: Realizované pre spoločnosti ČSOB Leasing, Telefónica O2, Volvo Truck, Danfoss, Toshiba Lexmark, DHL, Elektrolux, Procter&Gamble, Lenovo, ...
Charakteristika: Pripravili sme úspešný teambuildingový koncept v štýle Pevnosť Boyard na krásnom a jedinečnom Banskoštiavnickom zámku. Využili sme priestory mučiarne, kostolnej veče, podzemné miestnosti, hradby, námesti ea vnútorné priestory. Po programe na hrade hostia ešte išli na prehliadku štôlne Bartolomej. Večer pokračoval umeleckým programom a voľnou zábavou. Účastníkom akcie sme vytvorili nezabudnuteľný zážitok so silným teambildingovým efektom.
prime event management
home