10. narodeniny ČSOB Leasing

Názov akcie: Casino – z Chicaga do Las Vegas
Cieľová sku­pina: zamestnanci spoločnosti, 160 ľudí
Cha­rak­te­ris­tika: Akcia sa konala v Múzeu dopravy. Aranžmá akcie boli ladené tematicky do romantického obdobia 30-tych rokov. K dispozícii bolo počas večera štýlové Casino, ruleta s krupiérom, gulečníkový stôl , Black Jack či player´s corner – hráčske atrakcie na princípe herní z prvej polovice 20. storočia. Večerný program zahŕňal prehliadku tancov a o polnoci zažiarila tanečná UV show.
 
prime event management
home