15. rokov ČSOB Leasing

Názov akcie: Randezvous s Frankom
Cieľová sku­pina: VIP obchodní partneri ČSOB Leasing                                                                                                                                                   Charakteristika: Spoločnosť ČSOB Leasing oslávila v roku 2011 svoje 15. výročie. Hlavnou témou večera bol Frank Sinatra a paralala jeho života so životom spoločnosti. Franka Sinatru stvárnil Michal Hudák. Počas jednotlivých vstupov medzi hudobnými číslami vyrozprával svoj zaujímavý životný príbeh. Ku každému príbehu sa viazal hudobný vstup, v ktorom skladba pesničiek, interpret, ako aj veľkoplošná projekcia zobrazovali práve odznené fakty. Scenár, dramaturgiu a návrh scény = Made in PromoLand.
prime event management
home