Ness - 2-dňová prezentácia pre obchodných partnerov

Názov akcie: IV. Zjazd priateľov leasingu a bankovníctva - Lease Days
Cieľová sku­pina: obchodní partneri
Charakteristika: Akcia tematicky ladená v socialistickom duchu, občerstvenie v typickom socialistickom štýle, športovo zábavný program - spartakiáda, gorodky, socíkovské súťaže, exkluzívni hostia, večerná zábava formou gastrodivadla - ruská večera a samozrejme Lenin.
prime event management
home