Skřivánek off site meeting 2007

Názov akcie: Skřivánek Annual party
Cieľová sku­pina: 250 zamestnancov pobočiek spoločnosti v 10-tich krajinách Európy
Charakteristika: Výročná party pre zamestnancov európskej siete spoločnosti Skřivánek, ktorá má centrálu v Prahe. Kreatívny koncept – Movie´s Star, karneval. Účastníkom bol zabezpečený aj sprievodný denný program (prehliadka mesta, návšteva vinných pivníc atď.).
prime event management
home