VIP event pre obchodných partnerov - Slovanet

Názov akcie: Výlet do Transylvánie
Cieľová sku­pina: obchodní partneri
Cha­rak­te­ris­tika: Pre klienta Slovanet bolo pripravené úžasné divadlo s Drakulom na historicky najvýznamnejšom slovenskom hrade Devín v priestoroch starej prachárne. Starú pracháreň tvorí vlastne iba jama bez strechy, tak celý event bol veľmi produkčne náročný. Museli sa vybudovať schody, podlaha, strecha, scéna, ... Celá akcia bola ladená do upírskeho štýlu, tak aby sa všetci zúčastnení akoby prevtelili do dávnych čias Grófa Drakulu. Program bol sprevádzaný neštandardným cateringom a profesionálnym umeleckým programom.
 
prime event management
home