TNT Europe 2007

Názov akcie: Slovak World Music
Cieľová sku­pina: Zamestnanci spoločnosti z 18 krajín, 180 osôb.
Charakteristika: Spoločenský večer pri príležitosti medzinárodnej konferencie TNT Europe, ktorá sa konala v hoteli Radisson SAS Carlton. Večerná párty bola realizovaná v Charlies clube. Program bol v štýle World music, kde sme hosťom priblížili ľudovú, ale aj súčastnú slovenskú hudbu.
prime event management
home